O Oliwie

Jeszcze o AOVE (Aceite de oliva extra virgen czyli oliwa extra wirgin tłoczona na zimno)

Uprawa i eksploatacja drzewa oliwkowego sięga niemal 4.000 lat pne. Z bliskiego wschodu rozprzestrzeniło się na cały basen morza śródziemnego. Największa ekspansja miała miejsce podczas Imperium Rzymskiego.

lampa naftowa

Wszystkie te regiony w każdym okresie, robiły klasyfikacje oliwy i różne gatunki były miały odpowiednie zastosowanie. Głównym kryterium klasyfikacji było pochodzenie oliwek y których tłoczono oliwę. Swieże, jeszcze niezupełnie dojrzałe, do celów religijnych i ewentualnie kosmetycznych. zaczynające dojrzewać w celach kosmetycznych, spożywczych dla klas wyższych, dojrrzałe, dla celów spożywczych ogólnie, nadgnite, za bardzo dojrzałe miało zastosowanie głównie spożywcze dla klas niższych, lamp i na końcu z oliwek zepsutych, lub zbieranych z ziemi, dla lampek oraz jako składnik diety niewolników.

Przez wiele stuleci kalsyfikacja była często subiektywna i nieujednolicona. Obecnie w UE, są już kryteria bardziej obiektywne, które regulują sposób produkcji, skład chemiczny, oraz jest określona forma próbowania oliwy przez ekspertów uznanych i upoważnionych do oceny oliwy.

Niemniej jednak ciągle są pewne luki które powodują że wciąż jest na rynku wiele oliw które niestety nie spełniają standartów jakości. Potwierdzają to badania robione przez administracje wielu krajów.

W naszych sklepach oferujemy tylko OLIWY EXTRA VIRGIN, najlepszych gatunków tłoczonych na zimno z oliwek PICUAL, ARBEQUINA, HOJIBLANCA, CORNICABRA i inne.

olej
Hiszpańska oliwa extra virgin

Trochę informacji o Oliwie

Drzewo oliwkowe jest najprawdopodobniej najbardziej charakterystycznym eksponatem flory śródziemnomorskiej. Kojarzy się nam z krajobrazem, historią oraz kuchnią regionów położonych wokół morza .

oliwki
oliwki

Owoc czyli oliwkę możemy spożywać samą, przyprawioną, nadziewną, lub wyciskając z niej sok. Jeśli ten sok jest otrzymany na zimno, tylko metodami mechanicznymi, bez dodatków, nie ma żadnej skazy, wtedy mówimy o OLIWIE EXTRA VIRGIN.

Istnieją ślady wykorzystania drzew oliwnych i ich uprawy już 4000 lat pne. W XII wieku pne istniała już eksploatacja i uprawa drzew oliwkowych na Bliskim Wschodzie. Prawdopodobnie była już selekcja owoców w celach spożywczych, kosmetycznych, i używano do lamp oliwkowych.

Ulldecona
oliwne

Natępnie uprawy rozciągneły się na Mezopotamię, Egipt, Bliski Wschód. W końcu uprawy oliwek rozprzestrzeniły się na cały basen morza śródziemnomorskiego. Oliwa była jednym z podstawowych produktów w starożytnej Grecjii i w Imprium Rzymskim. Miała znaczenie religijne, oraz, oczywiście odżywcze i kosmetyczne.

Drzewo oliwkowe jest często wymieniane zarówno w Bibli jak i w Koranie.

oliwki na drzewie oliwnym

W naszych oferujemy oliwy extra virgen z oliwek ARBEQUINA, HOHIBLANCA, CORNICABRA, PICUAL i inne. Producenci, którzy bardzo dbają i uważnie nadzorują swoje plantacje. Posiadają własne tłoczarnie i cały proces zachowuje najwyższe standarty.  Oliwy w naszej ofercie są najwyższej jakości.

PROSTO Z HISZPANII

Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Prosto Z Hiszpanii