Uwaga prawna

Regulamin

Regulamin odnoszący się do strony internetowej www.prostozhiszpanii.com (dalej WITRYNA) należącej do [Prosto z Hiszpanii-Piotr Sierpinski], jednosobowa dziłalność gospodarcza, REGON 146633195, NIP 5212044418.

Niniejsza STRONA działa pod domenami prostozhiszpanii.com, prostozhiszpaniisklep.pl oraz prostozhiszpaniiskleponline.pl.

Korzystanie z tej STRONY INTERNETOWEJ oznacza akceptację WARUNKÓW zawartych w niniejszej Informacji Prawnej, a jeśli nie akceptujesz żadnego z nich, musisz natychmiast przestać z niej korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań handlowych lub administracyjnych można skontaktować się z nami w następujący sposób:
mail: info@prostozhiszpanii.com

Treść i odniesienia do własności intelektualnej i przemysłowej

Zawartość tej STRONY INTERNETOWEJ jest własnością Prosto z Hiszpaniii jest chronione prawem własności intelektualnej.

Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, przekazywać, wyświetlać ani wykorzystywać TREŚCI tej WITRYNY, w całości lub w części, do jakichkolwiek celów komercyjnych bez pisemnej zgody Prosto z Hiszpanii.

Nieuprawnione korzystanie ze STRONY INTERNETOWEJ lub TREŚCI może naruszać prawa własności intelektualnej, własności przemysłowej, dóbr osobistych, prawa do reklamy i komunikacji, prawo konkurencji i inne przepisy. Prosto z Hiszpanii nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z tych możliwych nieautoryzowanych zastosowań.

Nazwy, marki i loga będące własnością stron trzecich, wyświetlane na tej WITRYNIE INTERNETOWEJ, są chronione przez ich polityki prawne.

Prosto z Hiszpanii nie gwarantuje dokładności TREŚCI tej STRONY INTERNETOWEJ i odrzuca wszelką odpowiedzialność wynikającą z ewentualnych nieprawidłowości w informacjach.

Prosto z Hiszpanii zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia, modyfikacji TREŚCI tej STRONY INTERNETOWEJ w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczona odpowiedzialność

Prosto z Hiszpanii nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji i usług dostępnych na tej WITRYNIE INTERNETOWEJ, ani za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, które mogą zostać popełnione przez osoby, które w nieuczciwy sposób wykorzystują uprawnienia dostęp do tej WITRYNY.

W interesie Prosto z Hiszpanii jest, aby ta STRONA działała w doskonałych warunkach i spełniała cel, dla którego została stworzona, szeroko opisany w samej WITRYNIE. W żadnym wypadku Prosto z Hiszpanii, jej dostawcy lub firmy zewnętrzne wymienione na tej WITRYNIE INTERNETOWEJ nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w jej działaniu. W przypadku możliwych nieścisłości lub awarii, Prosto z Hiszpanii dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

Korzystanie z serwisu

Przeglądając Portal i/lub korzystając z usług w nim zawartych uzyskujesz status Użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza pełną akceptację przez użytkownika wszystkich warunków opisanych w niniejszej informacji prawnej, które obowiązują w momencie uzyskania do niej dostępu, więc jeśli nie zgadzasz się z jej treścią, musisz powstrzymać się od korzystania z portalu. Sam dostęp nie oznacza nawiązania jakiegokolwiek rodzaju relacji handlowej między a Prosto z Hiszpanii użytkownikiem.

Nota prawna i Ogólne warunki sprzedaży ustanowione dla usług świadczonych za pośrednictwem tej strony internetowej mogą ulec zmianie.Prosto z Hiszpanii zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji Prawnej w dowolnym momencie, a także Ogólnych Warunków Sprzedaży, regulaminu użytkowania lub informacji, które mogą mieć zastosowanie. Podobnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji Serwisu, a także treści i warunków wymaganych do korzystania z nich.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Portalu zgodnie z prawem, niniejszą Notą Prawną, a w przypadku zamówienia jakiejkolwiek usługi również zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Obowiązujące ustawodawstwo i właściwe sądy

Warunki regulujące tę stronę internetową, a także stosunki, które mogą powstać, są chronione i podlegają ustawodawstwu Polski, poprzez wyraźne zastosowanie postanowień prawnych zwłaszcza kodeksu cywilnego. W celu rozwiązania wszelkich kontrowersji, sporów sądowych lub rozbieżności, które mogą powstać między użytkownikiem a , w związku z korzystaniem Prosto z Hiszpanii z tej strony internetowej, wyraża się zgodę na przekazanie ich do sądów i trybunałów Warszawy.

PROSTO Z HISZPANII

Czy jesteś osobą pełnoletnią?
Prosto Z Hiszpanii